Mit csinálj, ha megállít a rendőr?

Mit csinálj rendőri igazoltatás esetén? Mire figyelj, ha a rendőr intézkedik?

A jelenleg érvényes (2013. október) jogszabályok alapján igen összetetté és bonyolulttá váltak a közlekedési szabályok megsértése miatti eljárások. Érdemes tudni, hogy léteznek olyan esetek, melyek kapcsán szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, míg vannak olyanok, melyek vonatkozásában közigazgatási eljárás indul az illető szabálysértővel szemben.

igazoltatas
Rendőri intézkedés
Igazoltatás

Közigazgatási eljárás

A törvény külön meghatározza azokat a közlekedési szabályszegéseket, melyek esetében úgynevezett közigazgatási eljárásindul. Az ilyen eljárások többnyire az objektív felelősség elvén, az üzembentartóval szemben folynak. Ilyen a sokak által már ismert gyorshajtás, a behajtási tilalom megszegése, és a kötelező haladási irány megsértése, vagy a piros lámpán történő áthajtás. A bírság akár 300 ezer forintos összeg is lehet, például egy jelentős gyorshajtás, magas sebességtúllépés esetén.

Az autótulajdonosok a közigazgatási eljárással általában akkor találkoznak, amikor a Vas Megyei Rendőrfőkapitánytól közigazgatási bírság megfizetésére kötelező határozatot kapnak postai úton. Ekkor általában – az üzembentartót, úgynevezett objektív felelősség alapján marasztalja el a Hatóság.

gyorshajtas meres
Gyorshajtás mérés
Traffipax autópályán felüljáróról

A hatóságnak kétséget kizáróan kell azt bizonyítania, hogy a szabályszegés ténye valóban megtörtént, ehhez pedig bizonyítékokra, például fényképekre van szükség. Az iratazonosító és a rendszám megadásával, az érintett üzembentartónak módja van arra, hogy a hatóság által készített fotókat megtekintse és ellenőrizze a határozatban foglaltakat ezen a weboldalon. A Rendőrség elég részletesen ír a különböző eljárások menetéről, illetve az autótulajdonos/üzembentartó lehetőségeiről, érdemes a teljes tájékoztatót elolvasni, mielőtt döntünk a továbbiakról. Ha a fotók, mint bizonyítékok vitathatóak, érdemben is javasolt fellebbezni, és kifogással élni.

Javasoljuk, hogy a fellebbezést írásban, tértivevényes postai küldeményben küldjék el. Ennek ötezer forint illeték megfizetési költsége van, az alaphatározat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Ha ebből a határidőből kifutunk, a határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válik. Sokan nem tudják, hogy ez azt jelenti, hogy akár jogos a bírság, akár nem, az üzembentartó kénytelen lesz fizetni, ellenkező esetben adó módjára hajtják be tartozását.

traffipax
Sebesség mérés
Traffipax autóból

Ha a gépkocsit nem az üzembentartó vagy tulajdonos vezette a kérdéses időpontban, úgy lehetősége van arra, hogy a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kimentse magát, és ezt igazolja a hatóság felé. Ekkor az autó tényleges vezetőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia, hogy a kérdéses időpontban ő ült a volán mögött. Ezt megteheti egyszerű, kézzel írott formában, vagy nyomtatott szövegként. Az utóbbi esetben két tanúra is szüksége lesz, az előbbi esetben viszont csak dátum és aláírás kell a nyilatkozatra.

A közigazgatási eljárásban megállapított bírságok fix összegűek, vagyis nincs lehetőség mérlegelés alapján történő csökkentésre. A törvény pontosan meghatározza, hogy valamely szabály megsértése miatt mekkora összegű közigazgatási bírságot kell kiszabni. Ettől ezért eltérni nem lehetséges.

Szabálysértési eljárás

Ahogy a közigazgatási eljárások esetében, úgy a szabálysértési eljárásoknál is a törvény (jogszabály) határozza meg, mikor indul ez a fajta eljárás. A korábbi rendelkezésektől eltérően, a hatályos szabályozás alapján a várakozni és megállni tilos, a járdán történő parkolásért jár szabálysértési bírság.

Ebben az eljárásban szintén a hatóságnak kell bizonyítania, hogy a szabálysértés megvalósult, és konkrét személyt meg kell nevezni. A gépjárművezető személye tettenéréssel, vagy az üzembentartó adatközlésével határozható meg. Ez utóbbi esetben fontos kitétel, hogy az üzembentartó az adatközlése során, mint tanú nem köteles terhelő nyilatkozatot tenni sem magára, sem hozzátartozójára.

szabalytala parkolas 2
Szabálytalan parkolás
Parkolási bírság

A szabálysértési eljárási szabályok sok tekintetben megváltoztak. Az eljárás alá vont személy, a határozat kézhezvételétől számított nyolc naptári napon belül terjeszthet elő kifogást az érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóságnál. (Érdemes azonnal cselekedni és nem húzni a dolgot) Abban az esetben, amikor a pénzbírság összegét külön jogszabály állapította meg (fix szabálysértési bírság például várakozni tilos szabályának megsértése miatt), önmagában a pénzbírság nagysága miatt nem lehet kifogást előterjeszteni.

A kifogásban részletesen le kell írni, hogy milyen indokok, bizonyítékok alapján tartja magára nézve sérelmesnek az személy az elmarasztaló határozatot. Lényeges, hogy már a kifogásban meg kell jelölni azt, ha az eljárás alá vont illető azt szeretné, hogy a bíróság tárgyalást tartson az ügyben. Amennyiben ezt nem jelöli meg az érintett, úgy a bíróság iratok alapján, tárgyalás nélkül fog dönteni.

A kifogás alapján a hatóság visszavonhatja a határozatát, vagy az eljárás alá vont személy javára megváltoztathatja, amennyiben a kifogásban olyan új tényt állítanak, ami erre indokot ad. Olyan esetekben is ez várható, ha új bizonyítékra hivatkoznak, amelyet a szabálysértési hatóság a kifogással támadott határozat meghozatala során nem ismert és nem is vehetett így figyelembe, és amelyek érdemben hatással vannak a döntésre. Ismételt kifogást kizárólag e megváltoztatott résszel szemben lehetséges előterjeszteni.

szabalytalan parkolas
Parkolási bírság
Szabálytalan parkolás

Amennyiben az alaphatározattal szembeni kifogás alapján a hatóság nem változtatja meg, vagy vonja vissza döntését, úgy az ügy iratait, a kifogással együtt a bírósághoz kell tovább küldenie. Ha a kifogásban az érintett személy nem kért előre bírósági tárgyalást, akkor a bíróság a kifogást tárgyalás megtartása nélkül, az iratok alapján bírálja el. Ellenkező esetben, a bíróság tárgyalást tart, mely nyilvános.

A bíróság a tárgyalásra idézi az eljárás alá vont autóst, ha a tárgyalást az eljárás alá vont személy kérte vagy jelenléte egyéb okból (például valamely kérdést tisztázása miatt) szükséges. Ilyen esetben, ha az idézés ellenére az érintett személy nem jelenik meg és elmaradását alapos indokkal előzetesen nem mentette ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kifogását visszavonta.

Abban az esetben, ha a bizonyítási eljárás során a bíróság megállapította, hogy az előterjesztett kifogás alaptalan, úgy a bíróság a szabálysértési határozatot hatályában tartja.

telefonos lany 03

Kérj GYORS, személyes tájékoztatást az autóbérlési lehetőségekről most!

Ajánlat vagy visszahívás kéréséhez